İnsanın yavaş yavaş saflaşması ve mertebe alarak yükselmesi ona, İslam ezoterizminde de söz edilen Nurlanma yani Radiant Body yada Işık beden kazandırılabilir, burada yaşamı sürerken artık ruhsallığın şuur halinin bir uzantısı ya da bir aracı onun elindedir. Işık bedenin fiziksel aleme üstün olması ve istendiğinde fiziksel bedene etkileyebilmesi, bedenin psişik mutasyonunu gerçeğe döndürerek insanı, hastalıklardan ve yaşlanma etkilerinden uzak tutabilir.

Aşk ehli alan Erenlerin Velilerin bedenlerinin sıklıkla yerde çürümeyiş nedenlerine de açıklık getirir.Işık beden yaratabilmek batı geleneğinde Törensel bir Maji çalışması gerektirirken bu konudaki İslami ezoterik görüş ise, çoğunlukla riyazat, oruç, zikir, halvet, tefekkür yoğunluğu halinde, böyle bir bedenin var edilebileceğini savunmaktadır ve elbette doğrudur. Tayy-i zaman ve tayy-i mekan sahibi bir çok veli ve evliya bulunur, hac zamanında kendi ülkelerine ve evlerine oldukları halde, Mekke’de aynı anda bir çok kimse tarafından görülüp selamlaşılan, hatta bir anda başka yerlerde ve farklı hallerde görülen Allah dostları olmuştur.

Türkistan’da yetişen velilerden Ahmet Yesevi’nin hükümdar Kazan Han tarafından Cuma namazına çağırılması için kendisine gönderilen Muhammed Danişmend’i elinden tutarak Cuma namazına MIsırdaki Cami-i Ezher’e ışınlanmışcasına götürmesi, Mevlana Celaleddin Rumi hazretlerinin Müslümanlar ile Moğollar arasındaki savaşın son üç gününde at üzerinde savaş meydanında görünüp önüne geleni yıkarak ilerleyip aslerlere moral vermesi ve MOğollar karşısında zafer kazanmalarına neden olması önemlidir

Tibet, Çin ve Hint ezoterik literatüründe enerji bedeni gibi bir beden veya Elmas Beden‘de denilen, bir araç olarak kullanılan Işık Beden oluşturma tekniği önemlidir. Kabalistik literatürde “Abis” zaman-mekan’ın oluşu ile başlayan iniş, cinsel kutuplaşma ve ilahi şuurdan ayrılışla sürer ve İlahi uyum düzeyi Tifaret’in ardında maddi varoluşu ruhsal alemlerde ayıran perdeler bulunmaktadır. Bilinç, birlik seviyesine varmak için perdeleri yırtmaya başladığında ezoterik ve içrek çalışmalarla bu zor yolları aşabilen kimse, ışık benden’i varlaştırmaya başlayabilir. Zira, içsel anlamda yapılan her çalışma, arınma ve enerji seviyesini yükseltme, fiziksel alemin içinde iken ruhsal aleme yaklaşma hallerinde bir aracımız olabileceği düşünülen ışık beden, aynı zamanda bir yardımcı gibidir.

G.R.S Mead, “Batı Tradisyonunda Süptil Beden Doktrini” Adlı kitabında bu türde bir doktrinin en mükemmel ifade edilişi ve uygulama bakımından yüksek düzeyde başarılı oluşuna ait örnekleri Hindistan’da daha fazla görüldüğünü yazmış.

Tifaret-Güzellik, Şuur Sütunu olan Denge Sütununun üzerinde bulunur, insanın ulaşabileceği en yüksek hal ve mertebe durumu olarak Kabala literatüründe geçer ve Tirafet’te kalabilen biri, ruhsallaşmış, ışıldayan bedenini inşa edip enkarnasyonun ötesine gitme gücünü elde etmiştir.

Bir tür içsel simya ile yaratılabilen Işık Bedeni, maddi bilincin dışında var olabilecek ince bir eterik enerji bedendir. Bazı yöntemlerle oluşturulabilecek bu beden, aynı zamanda fizik bedeni “eterik” bkılabilecek bir güç de var edebilir. Bu bedenin ışınlanmasını bile sağlayabilir. Bedenin fizik ortamda başka ortama geçişi yada boyut atlayabilmesi Hz.İdris, Hızır(A.s) , Hz.İsa ve Meryem Ana’nın göğe yükselişine benzer.

Maddi realitenin ötesinde bir şuur projeksiyonunu gerçekleştirebilmek ve bunu bedenle de sürdürebilmek için, “Işık Bedeni” oluşturmak bazı Kabalistik çalışmalarla da sağlanmaya çalışılmıştır.

Böylece, bu türden bedenin gelişmesine mümkün kılınabileceği bildirilir. Madde alemine giren şuur, çevrede artan etkilerle yoğrulup birlik halinde inişe geçmektedir. İlahi şuurdan perdelenme hali ve insanın bireyselliği onu gerçeklikten ayırır.

Işık Beden Oluşturmak

Kişiliğin mertebeler halinde yükselerek saflaştırılması, fiziksel engelleri de ortadan kaldırma yolunda mucizevi etkilere neden olur. Her insanın taşıdığı ışık beden; Tanrının özgün ifadesi, fizik kalıbına kabuklar halinde yapışan her türden nefsani somut engelden arınması ile ortaya çıkarılabilir.

Işık bedenin fiziksel olana üstün olması ve istenildiğinde fizik bedenden etki yaratabilmesi mümkün müdür? Bu etkiler fizik bedenin latif hale gelmesini, şifayı ömrün uzamasını ve psişik değişimle farkındalığı sağlayabilir mi? İç güçlerimizi dönüştürüp ruhu besleyen ezoterik çalışmalara ağırlık verdikçe, bu durumu sağlamak olası hale gelebilir.

Psişik ve okült konularda daha fazla deneyim başarının yakınlaşmasına nedendir. Çünkü konsantrasyon ve imgeleme becerileri böylelikle gelişime açık olur. Işık Bedeni yaratmak için önemli bir okült yöntem, Melita Denning ve Osborne Phillips’in yazdığı “Majikal Felsefe”‘nin The Magical Philosophy 3. Cildinde “Majisyen” adındaki ritüel de belirliyor ve Aurem Solis Sacra verbum Cemiyetinin eğitim programının en önemli parçası 14 bölümden oluşan ritüele günün ilk gezeensel saatinde başlamak uygun. Gnostikler de arınmak için süptil bedenin fiziksel bedenden ayrılması esas alınmıştır.

Bir Yöntem

Bir mabet yeri düzenlenmelidir, ortanın biraz doğusunda altar(sunak) bulunur. Üzerine toprak pentagramı koymak gereklidir. Küçük defetme Pentagram ritüeli yapılır. Sol eli toprak pentagramın üzerine koyup yüksek benliğin varlığı kozmosla bir arada tuttuğu imajı hayal gücü ile canlandırılır.

Adeptus Minor duruşu(Kollar iki yana açık) alındıktan sonra kolları indirip yüksek benliği içteki kozmik çekirdeğin anlamı üzerinde düşünme ve tefekkür aşaması uygulanmalıdır. Amaçlar, farkındalık, gelişme fırsatları , ışık hayat ve sevginin her hücre, düşünce ve davranışta ifade edilmesi istenir ve bu düşünceye yoğunlaşılır. Saat yönünde dönerek, tören alanı yada özel mabet olarak hazırlanan mekanın batısına dönülür.

Fizik ve psişik beden içinde devinen enerji akımları düşünülerek kalk merkezi enerjilendirilip, enerjinin baştan kalbe, ayaklara ve tekrar başa dönüp dolaştığı duyumsanılır. Alt benlik ve beden üzerinde olan egemenlik beyan edilir. Onlar, gelişime hizmet için vardırlar. Yeniden Adeptus Minor duruşu ile devasa ölçülerde büyüme başlanıldığı imgelenmelidir. Başın etrafında bir hale de imgleyerek, şuurun bu merkezden yayılarak genişlediği hissedilmeye çalışılır.

Sevgi, sevinç, kutsama, esenlik düşüncelerini fizik bedene ve alt benliğe yollayarak, büyüklük hissi küçültülerek devam edilip normale gelişir. Doğruya dönüp, yüksek benliği bu çalışma ve sonucunu kullanması dilenir. Doğu köşesine gidildiğinde, yüz batıya dönük durulur. Işık Beden’i dışarıya aksettirme imajinasyonu esnasında onu görmek önemlidir, ışık beden doğuya dönük, yani size dönük durmalıdır. Gümüşi mavi kordon (göbek bağı) artık ışık bedeni ile aranızda bir bağ kuracaktır.

Önünüzde duran ışık beden imajına size destek vermesi gerektiğini söylemek, Yüce Tanrı adına ritüele katılan enerjiye şükran duyarak, nefsinize hayırlar dilemek gerekir.

Son ışın bedeni enerilendiren kişi, bunun muazzam bir bütünlük sağladığı düşünmelidir. Işık beden ve gümüş kordonunu tekrar içine çekerek, bedene emildiğini imgelemesi gerekir.

Sağlam olarak kordonu imgeleminde kapatır, sonrasında da o enerjinin artık içinde, tüm bedende dolaştığını, bedene sindirildiğini, ayrıca tam cilde yakın yüzeyde ışıkla tüm bedeni sarıp sarmaladığını hisseder. Bu şekilde çalışmayı tamamlayan kişi kendisini kutlamalıdır.

Işık beden

Üç hafta kadar ışık beden, içten karşıya bu şekilde çıkarılıp yeniden içeri alınıp özümlenir, ardından artık ona belli kalitede aşılanmış düzenlemeler getirilir. İçinde organlar imgelenir ve tekabül ettiği gezegenin renkleri ve notaları eklenir, bu imajinasyonlarla ışık bedeni tesis etmek ve gezegensel güçlerle ilişkilendirmek mümkündür.

Daha ileri aşamalarda Elemental yönlerde keşif yapılabilir. (Doğu-hava, güney-ateş, batı-su, kuzey-toprak) ve ışık beden;ateş, su,hava ve toprak bedenine dönüştürülebilir. Onu elektromanyetik özellikleri içeren bir beden olarak düşünüp kurgulamak gereklidir. Işık Beden sonraki çalışmalarla harflere şarj edilip enerjilendirilebilir. Mesela bu enerjilendirme Tetragrammaton 4 harfli THVH olarak uygulandığında; ışık bedende Y(BAŞ), HEH(Omuzlar), Vau(Omurga) ve Heh(Kalkça, ayak) olarak tasarlanır Enerjilerin arınma ve ifadesi için araç olarak bu beden, fiziksel görünüşü, sağlığı ve psişik enerjinin akışını değiştirmekte etkin kılınabilir.

Kategoriler: Okültizim

0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir