7. Yüzyılın en popüler Demonoloji eseri olan bu kitabın diğer adı LEMEGETON – THE GOETIA, 1904 de Altın Şafak Cemiyeti kurucularından Samuel Liddell Mac Gregor Mathers tarafından Latinceden çevirilen Goetia’nın editörü ise, Aleister Crowley.

Aslında 14. asrın başlarında, kitabın latincesini yayınlayan Ortaçağ gizemcisi Johan Weyer olmuştu. Kitabın, Kral Hz. Süleyman tarafından yazılmış olması akla yakın bulunmamıştır. İsa Peygamber den 900 yılı aşkın bir süre önce doğan Hz. Süleyman Hristiyan değildi ama kitap tamamen Hristiyan inanışı ile yazılmış. Eski dönemlerde, kitaptaki yöntemlerle yapılmayan şeytan kovma (exorcism) ritüel ve duaları ile şeytan yakalama adı verilen bilgi ve törenleri kapsamına alıyor.

Evokasyon için kullanılan en iyi Grimoire kitabı Goetia, 72 ruhun bulunduğu liste ve onların özelliklerini veriyor. Goetik ritüeller, 72 ayrı iblisin özel çağrı ve bağlanmasına yönelik majikal işlemlerden ibaret. Varlıkların çağırılmasında kullanılan malzemeler arasında zor edinilebilen nesneler var. Hepsi bir enerji transferi için gerekli varlıklar, önce zihinde işitilen sesin ardından ışınlanır gibi görünür hale geçebiliyor.

Ama ihtiyaçları olan enerjiyi sağlamak, materyalleri bizzat ve özenle hazırlamak majisyenin hassasiyetle uygulaması gereken kural. Genel olarak evoke edilecek varlıklardan hangisinde karar kılındıysa, onun mührünü elle çizerek, adına ve kimlik bilgilerine yoğunlaşmak mümkün olabilir.

İrtibatı daha iyi sağlamak için, mührü yastık altına koyup uyumak ve rüyada onun en uygun biçimde nasıl evoke edebileceğini görmeye çalışmak, iyi bir uygulama sayılır. Varlığın bu durumda çoğunlukla rüyaya gelip, hangi korkulardan hoşlanmadığını, hangi yiyecek türlerinin ve hangi taşların tören odasının bir tarafında bulunup aromatik ikram için kullanılabileceğini özel olarak gösterebileceği gerçektir. Örneğin siyah bir aynada görünmek istediğini de söyleyip, ipucu verebilir.

Demon davetlerinde çağırılan bir çok varlık eski Sümer, Mısır, Akad, Kenan, Babil panteonunun kadim tanrıları olduğu düşünülmektedir. Kitap 5 bölümdür. Ars Goetia, Ars Theurgia, Ars Paulina, Ars Almadel, Ars Notoria.

Satır satır incelediğim kitapta, bu zekaların güçleri, görünümleri, nasıl çağırılıp yönetilebileceği hakkında talimatlar var. Çalışmalarda hangi meleğin hangi iblise karşılık geldiğini bilinerek, belli saat, gün, burç ve gezegen konumları da hesaplanmalıdır.

İlk sayfalarında başlangıç invokasyonu var. Goetia, törensel majinin kabul edilmiş yorumu ile başlar; ilim, düşmanları yok etme, doğanın sırrını, sesini anlama, hazineler elde etme ve hastalıkları iyileştirmek için çalışmanın önemi önsözde vurgulanır. Sonrasında hazırlık için majinin tanımı verilir. “Kesinlikle doğa Felsefesi’nin Kutsal Bilgisi Maji’dedir. Büyük bir sanat olarak tanımlanan bu asil ve soylu ilim, kara sanat ile dejenere edilmemelidir.” diye uyarıda bulunur.

Kitabın bölümleri hakkında verilen açıklamanın ardından Şemhamforas; 72 adla açıklama ve mühürleri yer alır. Ardından gökteki ayın 2-4-6-8-10-12 veya 14. günü işlemlerin yapılması gerektiği ve diğer günlerin yarar sağlamayacağı belirtilir.

Kategoriler: Okültizim

0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir