Küçük Defetme Pentagram Ritüeli

Giren İşareti Sessizlik İşareti Ritüel 1. Etrafınıza bakınız ve yanlışlıkla ortalıkta bulunan herhangi bir Konsakre1 Majikal Aletin2 Şarj Edilmiş Gücünün3 defedilmeyeceğinden4 emin olunuz. 2. Altarın5 Batsında yüzünüz Doğuya doğru durunuz. Elinizde Elemental Defetme Hançerini6 bulundurunuz ve Kabalistik Haç Ritüelini yapınız. 3. Altarın doğusuna dönünüz7 (Majisyen her zaman daire etrafında saat yönünde dönmelidir8). Toprak Defetme Pentagramı, açık mavi renkte (bir Devamı…

Kabalistik Haç Ritüeli

Rit: Altarın1Batısında yüzünüz Doğuya dönük durunuz. Kendinizin giderek büyüdüğünüzü ve sonra da (yaklaşık olarak bir futbol büyüklüğünde) dünyanın üzerinde durduğunuz düşününüz. Sonunda etrafınızda galaksiler dönünceye dek devasal boyutlara ulaştığınızı hayal ediniz. Başınızın tam üzerinde üzerinde beyaz bir Işık topunun yıldız gibi parladığını imgeleyiniz. Elemental veya Gezegensel Defetme Hançerini2tam yukarı bakacak Devamı…